Projekte

RINDËRTIMI I NJËSIVE TË BANIMIT NË NDËRTESA PËR ZONËN E RE PËR ZHVILLIM VALIAS, BLLOKU 2, OBJEKTET (1,2,3,4,5, DHE 6) NJËSI BANIMI NË NDËRTESA (PALLAT), NJËSIA ADMINISTRATIVE VALIAS, BASHKIA KAMËZ

Në kuadër të rindërtimit pas tërmetit të Nëntorit, Qeveria e Republikës së Shqipërisë nëpërmjet Fondit Shqiptar te Zhvillimit ka angazhuar Progeen shpk me kontratë Projektim-Ndërtim me çelësa në dorë për ndërtimin e këtyre godinave.

Godinat përbëjnë një kompleks banimi me hapësira të gjelbërta të mjaftueshme për një jetesë komunitare të rehatshme.
 
Vendndodhja: Valias, Tiranë
Funksioni: 4 kate banim | 1 kat parkim nëntokësor
Afati i punimeve: 2021-2022
Investitor: Qeveria e Republikës së Shqipërisë, Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 
Vlera e kontratës: 2.64 milionë euro
Sipërfaqe ndërtimi: 8,597 m2
TIpi i kontratës: Projektim, Ndërtim me çelësa në dorë