Projekte

RIKONSTRUKSIONI I “ADISA”

Puna konsistoi në rikonstruksionin e një ndërtese të amortizuar shtetërore duke e kthyer në një ndërtesë moderne dhe funksionale për shërbime ndaj qytetarëve. Operacionet e ndërtimit u zhvilluan në Krujë.
 
Vendndodhja: Rruga "Marin Barleti", Krujë
Funksioni: godinë shërbimesh/zyra
Koha e punimeve: 2015 - 2016
Investitor: Qeveria e Republikës së Shqipërisë
 
Tipi i kontratës: Nënkontraktim
Tipi i punimeve: Ndërtim