Projekte

Hoteli - Ashraf 3

Ne Ashraf 3 nevojitej një hotel për të mirëpritur personalitete shumë të rëndësishëm të politikës ndërkombëtare me rastin e evenimentit Free Iran 2019.

Sfida e madhe për këtë projekt ishte fakti që duhej projektuar dhe ndërtuar brenda 2 muajsh bashke me monumentet rreth e rrotull tij. Godina përfundoi një ditë përpara eventit me gjithë mobilim, ndriçim e çdo rifiniturë dhe mirëpriti personalitetet për të cilat u përgatit.