Projekte

Banka e Shqiperise (Ish Hotel Dajti)

Progeen shpk prej Shtatorit 2019 është e angazhuar në kryerjen e një vëllimi të konsiderueshëm punimesh në kantierin e Bankës së Shqipërisë (Ish Hotel Dajti) për ndërtimin e godinave të reja me punime civile. Momentalisht në kantier janë duke u zhvilluar punime për strukturat e objekteve të reja.