Projekte

Ashraf 3

11 ndërtesa shërbimi për komunitetin Iranian

Progeen ndërtoi 11 ndërtesa për anetarët e Opozitës Iraniane në Mërgim të cilët jetojnë në Shqipëri. Ndërtesat ofrojnë një hapësirë të rehatshme për jetesë dhe punë. Këto ndërtesa janë pjesë e projektit Ashraf 3, një qytet i vogël Iranian në Shqipëri i cili tashme ka të gjithë facilitetet e nevojshme për një jetesë të rehatshme.