Projekte

Aleat Central Site

Ndërtimi i zyrave të reja dhe rikonstruksioni i objektit ekzistues

Ndërtimi I zyrave të reja dhe rikonstruksioni i ndërtesave ekzistuese në pjesën lindore të Tiranës të cilat funksionojnë si zyra dhe ambiente për prodhimin e pasaportave dhe ID-ve biometrike. Punët për ndërtim dhe rindërtim janë kryer me standartet më të larta të nevojshme për marrjen e çertifikatave të ndryshme të cilësisë.