Projekte

Në këto pak vite që nga krijimi I kompanisë, Progeen ka kryer disa projekte me çelësa në dorë si Investitor dhe si kontraktor. Punët e kryera përfshijnë projektimin dhe ndërtimin.