Aleat Central Site

Ndërtimi i zyrave të reja dhe rikonstruksioni i objektit ekzistues

Ndërtimi I zyrave të reja dhe rikonstruksioni i ndërtesave egzistuese në pjesën lindore të Tiranës të cilat funksionojnë si zyra dhe ambjente për prodhimin e pasaportave dhe ID-ve biometrike. Punët për ndërtim dhe rindërtim janë kyer me standartet më të larta të nevojshme për marrjne e çertifikatave të ndryshme të cilësisë.